O dobry budżet dla Mokotowa...

Po przedstawieniu w pierwszym kwartale 2014 r. sprawozdania Zarządu Dzielnicy Mokotów z wykonania załącznika Mokotowa do budżetu m. st. Warszawy w 2013 r. nasuwają się następujące wnioski:

Załącznik budżetowy Mokotowa na 2013 r. - pozytywnie zaopiniowany przez Radę Dzielnicy, głosami radnych PO i SLD - był od początku chybiony.

Zgodnie z załącznikiem, po opinii Rady Dzielnicy zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta st. Warszawy, wydatki Mokotowa w 2013 r. miały wynieść:

wydatki bieżące474 814 870 zł
wydatki majątkowe31 357 918 zł
wydatki ogółem 506 172 788 zł

Na koniec 2013 r., po licznych, koniecznych (m. in. ze względu na z góry znane zobowiązania ustawowe samorządu!), zmianach załącznika faktyczne wydatki wyniosły:

wydatki kwota zapisanawykonanie
bieżące529 025 136 zł521 340 768 zł
majątkowe52 314 119 zł41 245 137 zł
ogółem581 339 255 zł562 585 905 zł

Porównanie wydatków wyjściowych z wydatkami końcowymi świadczy o tym, że załącznik w momencie zatwierdzania był źle zaplanowany i nierealistyczny. Z tego powodu w ciągu całego 2013 r. dzielnicowy budżet poddawany był ustawicznym zmianom, przez co Mokotów permanentnie funkcjonował w warunkach prowizorium budżetowego. Środki nie zabezpieczone w załączniku Mokotowa w pośpiechu uzupełniano z budżetu miasta lub też rezygnowano z realizacji ważnych celów samorządu. Wielokrotne, wymuszone przetasowania budżetu odbijały się bardzo niekorzystnie na pracy Urzędu Dzielnicy Mokotów.

Przed konsekwencjami przyjmowania złego budżetu ostrzegałem radnych pozytywnie opiniujących budżet na 2013 r.

W 2014 r. cała historia powtórzyła się.

Radni z klubów PO i SLD, rządzących w Dzielnicy Mokotów, pozytywnie zaopiniowali - wbrew zdaniu mojemu i innych radnych z Klubu PiS - nierealny i szkodliwy dla wielu sfer życia na Mokotowie załącznik budżetowy Mokotowa na 2014 r.

Nic dziwnego, że w 2014 r. załącznik budżetowy dla Mokotowa był już... wielokrotnie nowelizowany.

Witold Wasilewski
/Radny Dzielnicy Mokotów/


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl