Stanowisko Klubu Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"
w Radzie Dzielnicy Mokotów M. St. Warszawy

przeciwko likwidacji XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego

Mokotowski Klub Radnych "Prawa i Sprawiedliwości" sprzeciwia się likwidacji XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego przy ul. Mahatmy Gandhiego 13 na Mokotowie. Likwidację liceum forsuje Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Za likwidacją XLIII Liceum Ogólnokształcącego nie przemawiają żadne względy merytoryczne. Szkoła pełni z powodzeniem swoje funkcje edukacyjne i wychowawcze. Brak również przesłanek organizacyjnych, które nakazywałby likwidację tej placówki oświatowej. Likwidacja LO im. Kazimierza Wielkiego sprawi, że jego kapitał ludzki i materialny zostanie zaprzepaszczony.

Decyzja o likwidacji szkoły szczebla licealnego budzi wielkie zdziwienie w świetle planowanego przez władze centralne poszerzenia o jeden poziom cyklu nauki w liceum. Możliwy kierunek reformy cyklów edukacji szkolnej jest doskonale znany samorządowi.

Nie do zaakceptowanie jest sposób działania Zarządu Dzielnicy Mokotów. Zarząd przystępuje do likwidacji XLIII LO bez odpowiednich rozmów ze społecznością szkolną, nie czekając na wyniki przeprowadzonej przez kuratorium ewaluacji szkoły. Radni z mokotowskiej Komisji Oświaty o planach likwidacji palcówki dowiadują się drogą okrężną a nie od właściwego dla spraw oświaty Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Mokotów.

Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość" apeluje o zatrzymanie procesu likwidacji XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego i umożliwienie przeprowadzenia w przyszłym roku nowego naboru do tej placówki oświatowej. Apel kierujemy do wszystkich organów stołecznego samorządu, w tym szczególnie do Pani Prezydent i Rady m.st. Warszawy. Zwracamy się również o interwencję do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W imieniu Klubu Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"

Remigiusz Grodecki, przewodniczący klubu
Witold Wasilewski

Warszawa, dnia 23 listopada 2015 r.[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl