Stanowisko Komisji Oświaty
Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

w sprawie Przedszkola nr 139 (projekt nie przyjęty)

Komisja Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy opowiada się za umożliwieniem kontynuowania wychowania przedszkolnego w "zerówce" 6-letnim dzieciom z Przedszkola nr 139. W razie nie utworzenia takiej grupy w Przedszkolu nr 139 niezbędne jest utworzenie w roku szkolnym 2016/2017 oddziału przedszkolnego w SP nr 69.

Komisja zwraca się do Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy o zapewnienie wykonania ustawowego prawa wszystkich 6-latków na Mokotowie do kontynuowania, w sposób zgodny z oczekiwaniami rodziców, edukacji przedszkolnej. W wypadku dzieci z Przedszkola nr 139 w praktyce oznacza to umożliwienie im pozostania w tej placówce wychowania przedszkolnego, a w ostateczności zorganizowanie grupy przedszkolnej w pobliskiej SP nr 69. W wypadku tworzenia grupy przedszkolnej przy SP nr 69 konieczne jest niezwłoczne skierowanie odpowiedniego wniosku Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i dopilnowanie wniesienia projektu uchwały pod obrady Rady m.st. Warszawy, tak, aby po jego formalnym zgłoszeniu przez Prezydenta m.st. Warszawy, sprawa mogła znaleźć finał na Sesji Rady Miasta w dniu 25 lutego 2016 r.

Projekt nie został przyjęty w tym brzmieniu. Po głosowaniu nad projektem rodzice przesłali do członków komisji następujący list:

Szanowni Państwo,

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za poświęcony czas i pochylenie się nad sprawą dotyczącą utworzenia zerówki dla naszych dzieci w przedszkolu nr 139. Państwa decyzja niestety nie do końca zgadza się z naszymi oczekiwaniami, ponieważ proponuje jako alternatywne rozwiązanie utworzenie zerówki dla naszych dzieci w innym miejscu niż przedszkole nr 139 lub Szkoła Podstawowa nr 69.

Jednocześnie pragniemy szczególnie podziękować Panu Witoldowi Wasilewskiemu, za zaangażowanie, czas poświęcony naszej sprawie i zrozumienie naszej sytuacji, a także wsparcie wyrażone w przygotowaniu projektu uchwały komisji - który proponował najlepsze rozwiązania naszego problemu - oraz w przyjętej przez Pana postawie podczas głosowania.[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl