Stanowisko Klubu Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"
w Radzie Dzielnicy Mokotów M. St. Warszawy

w sprawie realizacji nowej trasy tramwajowej

Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość" w Radzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy wielokrotnie zwracał uwagę na problemy komunikacyjne na Mokotowie i wskazywał sposoby rozwiązania tego problemu. Wskazywaliśmy niezbędne inwestycje związane z modernizacją sieci ulic i skrzyżowań.

Rada Dzielnicy Mokotów 10 III 2015 r. przyjęła stanowisko w sprawie koniecznych inwestycji komunikacyjnych. Większość wymienionych w tym stanowisku projektów drogowych, mających usprawnić ruch kołowy, nie została nawet podjęta przez władze stolicy.

Tramwaje Warszawskie rozpoczęły natomiast realizować projekt budowy trasy tramwajowej do Wilanowa. W związku z wprowadzonymi 24 IX 2020 r. zmianami w budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja ważnej części linii z Wilanowa, przez Mokotów, na Ochotę została co najmniej opóźniona. Obecnie linia ma prowadzić z Wilanowa tylko do ul. Puławskiej. W nowej sytuacji przypominamy o postulatach mokotowskich. Podczas prac nad projektem zlekceważono postulaty z Mokotowa, pomimo że zostały sformułowane w odpowiednim czasie i zgłoszone w formie oficjalnego stanowiska Rady Dzielnicy Mokotów.

Za szczególnie szkodliwe uważamy zignorowanie postulatów:

  • tunelowego przebiegu linii tramwajowej pod ul. Puławską,
  • niezmniejszania ilości pasów przeznaczonych dla ruchu kołowego (samochodów osobowych, autobusów, jednośladów) na trasie przebiegu tramwaju (m.in. na posiadających rezerwy terenowe ulicach: Jana III Sobieskiego, Spacerowej, Jurija Gagarina).

Postulaty takie zgłaszali podczas tzw. konsultacji społecznych również mieszkańcy, którzy zorientowali się jakie zagrożenia wiążą się z budową linii tramwajowej w proponowanym kształcie. Projekt inwestycji nie został przedstawiony mieszkańcom w sposób klarowny, a poprzez nieczytelne animacje. Organizatorzy konsultacji, stosując zabiegi z zakresu socjotechniki, ukryli przed pytanymi m.in. pomysł zwężenia ulic.

Niezrealizowanie wniosków płynących z Mokotowa, przyniesie bardzo negatywne skutki dla komfortu życia mieszkańców Mokotowa i sprawności całej komunikacji miejskiej. Realizacja linii tramwajowej w planowanym dziś kształcie, będzie oznaczała zmarnotrawienie środków publicznych i energii społecznej, narazi pasażerów na wielkie uciążliwości w okresie budowy, a nie zapewni adekwatnej poprawy komfortu podróży po jej zakończeniu.

Uważamy, że Prezydent m.st. Warszawy, Biuro Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy, ZTM oraz Tramwaje Warszawskie powinny zrealizować nową linię tramwajową, uwzględniając potrzeby mieszkańców Mokotowa.

Za Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"

Witold Wasilewski

Warszawa, dnia 11 stycznia 2021 r.[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl