Oświadczenie radnego Witolda Wasilewskiego

o sprzeciwie wobec projektów zwężania ulic na Mokotowie

Wielokrotnie wskazywałem niezbędne inwestycje związane z modernizacją mokotowskich ulic i skrzyżowań. Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” w Radzie Dzielnicy Mokotów proponował działania mające służyć poprawie komunikacji na Mokotowie. Rada Dzielnicy Mokotów przyjęła w 2015 r. stanowisko w sprawie koniecznych inwestycji komunikacyjnych. Większość rozwiązań drogowych postulowanych z poziomu Mokotowa, mających usprawnić ruch, nie została nawet podjęta przez władze stolicy. Podjęły one natomiast działania zupełnie odwrotne, prowadzące do zwężania istniejących i dobrze służących mieszkańcom dróg.

Wyrażam sprzeciw wobec pomysłów zwężania mokotowskich ulic. Składałem w tej sprawie interpelacje i zabierałem głos na komisjach oraz sesjach. Niestety niebezpieczeństwo zwężenia jezdni narasta w związku z forsowaną przez władze stolicy polityką radykalnego ograniczania ruchu samochodowego. Dzieje się tak pomimo braku poparcia dla tej polityki większości mieszkańców. Pomysły bądź już projekty zwężenia dotyczą np. jezdni ulic: Puławskiej, Jana III Sobieskiego, Spacerowej, Gagarina. Pretekstem dla takich pomysłów są argumenty o konieczności spowalniania ruchu, ograniczenia emisji spalin lub hałasu, znalezienia miejsca dla ścieżki rowerowej lub linii tramwajowej, a często po prostu wyrugowania transportu indywidulanego z przestrzeni miejskiej i zastąpienia go zbiorowym. Argumenty takie są z reguły oparte o fałszywe przesłanki i motywowane ideologicznie.

Zwężanie kolejnych ulic doprowadzi do paraliżu komunikacyjnego Mokotowa, dotykając swoimi skutkami nie tylko kierowców, ale wszystkich poruszających się po nim. Kierowcy i pasażerowie pojazdów samochodowych są mieszkańcami miasta i mają prawo korzystać z jego przestrzeni. Wielu warszawiaków korzysta z transportu publicznego i indywidulanego. Chcą wybierać sposób podróżowania zgodnie ze swoją oceną potrzeb, a nie kaprysami ratusza czy grupki aktywistów.

Szczególnie niepokojące są pomysły zwężenia najważniejszych arterii na Mokotowie, takich jak ul. Puławska. W związku z projektem budowy nowej linii tramwajowej przypominam również o postulacie niezmniejszania na trasie tramwaju ilości pasów przeznaczonych dla ruchu samochodów osobowych, autobusów i jednośladów. Prezydent m.st. Warszawy, Biuro Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Miejskiego, Tramwaje Warszawskie są powołani do realizowania potrzeb mieszkańców. Wśród potrzeb tych ważne miejsce zajmuje dogodne poruszanie się po własnym mieście, czemu absolutnie nie służy zwężanie ulic.

Witold Wasilewski

Warszawa, dnia 16 listopada 2021 r.[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl