Stanowisko Klubu Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"
w Radzie Dzielnicy Mokotów M. St. Warszawy

przeciwko likwidacji linii autobusowych 501 i 519

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy wyraża sprzeciw wobec planu likwidacji linii autobusowych nr 501 i 519. Likwidację relacji 501 i 519, motywowaną przez Zarząd Transportu Miejskiego otwarciem trakcji tramwajowej do Wilanowa, uważamy za nieuzasadnioną. Wspomniane linie nie pokrywają się w części przebiegu z planowanymi połączeniami tramwajowymi. Na powstającej trasie tramwaju nie przewidziano również części przystanków, które obsługują wspomniane linie.

Szczególnie rażąca rozbieżność pomiędzy planowanym połączeniem tramwajowym a aktualnym autobusowym występuje w wypadku linii 519. Relacja 519 zapewnia bezpośredni dojazd z centrum i dużej części Mokotowa do pętli przy Parku Kultury w Powsinie, położnej wiele kilometrów od końcowego przystanku tramwaju w Miasteczku Wilanów. Lina 519 zatrzymuje się m.in. na przystankach Truskawiecka i Instytut Neurologii, których na trasie tramwaju nie przewidziano. Linia 501 obsługiwała, do czasu zawieszenia w związku z budową tramwaju na ul. św. Bonifacego, przystanek Batumi, również nie przewidziany na trasie tramwaju.

W związku z planowanymi zmianami w organizacji ruchu, zwracamy się do Zarządu Transportu Miejskiego, aby uwzględnił potrzeby mieszkańców Mokotowa i zachował relacje 501 i 519.

Warszawa, 2 lipca 2024 r.

Projekt stanowiska opracował radny Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl