Strona Internetowa Witolda Wasilewskiego
 

Budowa odcinka ul. Pory

W dniu 28 listopada 2013 r. wadze samorzdowe Dzielnicy Mokotw podpisay porozumienie z firmami Skanska Residential Development i Ronson Development o warunkach budowy drg w rejonie ul. Pory i Jaminowej. Umow objty zosta take nieutwardzony odcinek ul. Pory.

Zgodnie z umow wymienione firmy wybuduj na wasny koszt czci projektowanych drg publicznych oznaczonych symbolami planistycznymi: 5 KDL, 1 KDL, 3 KDL, 22 KDD, 24 KDD oraz czci projektowanych placw: 1 KP-P, 6 KP-P. Developerzy maj rwnie wykona nieutwardzony odcinek ul. Pory (symbol planistyczny 1 KDD).

Samorzd Mokotowa moe wreszcie pochwali si pierwszym sukcesem w rozwizywaniu problemu braku utwardzonej drogi na obszarze pooonym przy Trakcie Krlewskim, blisko centrum Warszawy. Dodajmy - sukcesem osignitym po dugich staraniach mieszkacw rejonu ulicy Pory, reprezentowanych przez swoje Wsplnoty Mieszkaniowe i wspartych przez dwch mokotowskich radnych, w tym przekazujcego t informacj.

Z powaaniem

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl