Budowa odcinka ul. Pory

W dniu 28 listopada 2013 r. władze samorządowe Dzielnicy Mokotów podpisały porozumienie z firmami Skanska Residential Development i Ronson Development o warunkach budowy dróg w rejonie ul. Pory i Jaśminowej. Umową objęty został także nieutwardzony odcinek ul. Pory.

Zgodnie z umową wymienione firmy wybudują na własny koszt części projektowanych dróg publicznych oznaczonych symbolami planistycznymi: 5 KDL, 1 KDL, 3 KDL, 22 KDD, 24 KDD oraz części projektowanych placów: 1 KP-P, 6 KP-P. Developerzy mają również wykonać nieutwardzony odcinek ul. Pory (symbol planistyczny 1 KDD).

Samorząd Mokotowa może wreszcie pochwalić się pierwszym sukcesem w rozwiązywaniu problemu braku utwardzonej drogi na obszarze położonym przy Trakcie Królewskim, blisko centrum Warszawy. Dodajmy - sukcesem osiągniętym po długich staraniach mieszkańców rejonu ulicy Pory, reprezentowanych przez swoje Wspólnoty Mieszkaniowe i wspartych przez dwóch mokotowskich radnych, w tym przekazującego tę informację.

Z poważaniem

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl