Szkoła Podstawowa przy ul. Okrężnej 80 na Sadybie
- pierwszy od lat remont budynku!

Interwencje z jesieni 2014 r. i początku 2015 r. o zajęcie się kwestią degradacji budynku i otoczenia SP nr 115 - przede wszystkim społeczności szkolnej, a także piszącego te słowa - przyniosły wreszcie pewien skutek.

Na moje formalne zapytanie z 4 listopada 2014 r. burmistrz dzielnicy Mokotów 21 listopada 2014 r. odpisał: "W roku bieżącym po uzyskaniu środków będących oszczędnościami po przeprowadzonych październiku 2014 r. postępowaniach przetargowych z planu remontów placówek oświatowych na rok 2014, zostaną wykonane parce remontowe w sali gimnastycznej, które doprowadza ją do właściwego stanu technicznego. Zarząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy uchwałą z dn. 24 listopada 2014 r. wprowadził w planie remontów na 2014 r. nowe zadanie p.n. Usunięcie zagrzybienia w Sali gimnastycznej - Szkoły Podstawowej 115, przy ul. Okrężnej 80." (Skan pisma w załączeniu.)

Zagadką niech pozostanie jak Zarząd w piśmie z 21 listopada mógł stwierdzić, że coś uchwalił 24 listopada, czyli trzy dni później! Prawdopodobnie burmistrz chciał podkreślić, że to nie interwencje rodziców czy radnych a Zarząd sam z siebie podjął decyzję o remoncie (antycypując owe interwencje), tyle, że się z jej uchwaleniem i ogłoszeniem wstrzymał - niech będzie i tak - mniejsza o to kto - ważne, że wreszcie ruszył remont 115-ki.

W tym samym piśmie Zarząd Dzielnicy Mokotów zadeklarował, że po wykonaniu w/w prac, w roku 2015 planowany jest kompleksowy remont dachu szkoły, który obejmie również ocieplenie stropu sali gimnastycznej. Co prawda nie udało się tego poszerzyć do remontu modernizacyjnego całego budynku i wpisać w plan rozpoczynanych od 2015 r. inwestycji miejskich ujętych w załączniku dla Mokotowa, ale skromniejszy remont dachu, został 7 stycznia 2015 r. umieszczony w dzielnicowym planie remontów na 2015 r. (Skan strony ze spisu remontów w załączeniu.)

Remont dachu SP nr 115 przy ul. Okrężnej daje szansę na rozpoczęcie renowacji całego budynku i otoczenia szkoły, tak aby równały do poziomu zmodernizowanego boiska, a nie zardzewiałego ogrodzenia. Ciesząc się z remontu dachu - z którego wykonania w 2015 r. będziemy rozliczać Urząd Dzielnicy Mokotów i wykonawcę - musimy nadal przypominać o koniecznej naprawie rozpadającego się ogrodzenia! (W załączeniu zdjęcia parkanu.)

Warszawa, dnia 7 lutego 2015 r.

Z poważaniem

Witold Wasilewski

Skan pisma

[Skan pisma]

 

[Skan pisma]

 


Skan strony ze spisu remontów

[Skan strony ze spisu remontów]

 


Rozpadający się parkan

[Rozpadający się parkan]

 

[Rozpadający się parkan]


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl