Strona Internetowa Witolda Wasilewskiego
 

Szkoa Podstawowa przy ul. Okrnej 80 na Sadybie
- pierwszy od lat remont budynku!

Interwencje z jesieni 2014 r. i pocztku 2015 r. o zajcie si kwesti degradacji budynku i otoczenia SP nr 115 - przede wszystkim spoecznoci szkolnej, a take piszcego te sowa - przyniosy wreszcie pewien skutek.

Na moje formalne zapytanie z 4 listopada 2014 r. burmistrz dzielnicy Mokotw 21 listopada 2014 r. odpisa: "W roku biecym po uzyskaniu rodkw bdcych oszczdnociami po przeprowadzonych padzierniku 2014 r. postpowaniach przetargowych z planu remontw placwek owiatowych na rok 2014, zostan wykonane parce remontowe w sali gimnastycznej, ktre doprowadza j do waciwego stanu technicznego. Zarzd Dzielnicy Mokotw m. st. Warszawy uchwa z dn. 24 listopada 2014 r. wprowadzi w planie remontw na 2014 r. nowe zadanie p.n. Usunicie zagrzybienia w Sali gimnastycznej - Szkoy Podstawowej 115, przy ul. Okrnej 80." (Skan pisma w zaczeniu.)

Zagadk niech pozostanie jak Zarzd w pimie z 21 listopada mg stwierdzi, e co uchwali 24 listopada, czyli trzy dni pniej! Prawdopodobnie burmistrz chcia podkreli, e to nie interwencje rodzicw czy radnych a Zarzd sam z siebie podj decyzj o remoncie (antycypujc owe interwencje), tyle, e si z jej uchwaleniem i ogoszeniem wstrzyma - niech bdzie i tak - mniejsza o to kto - wane, e wreszcie ruszy remont 115-ki.

W tym samym pimie Zarzd Dzielnicy Mokotw zadeklarowa, e po wykonaniu w/w prac, w roku 2015 planowany jest kompleksowy remont dachu szkoy, ktry obejmie rwnie ocieplenie stropu sali gimnastycznej. Co prawda nie udao si tego poszerzy do remontu modernizacyjnego caego budynku i wpisa w plan rozpoczynanych od 2015 r. inwestycji miejskich ujtych w zaczniku dla Mokotowa, ale skromniejszy remont dachu, zosta 7 stycznia 2015 r. umieszczony w dzielnicowym planie remontw na 2015 r. (Skan strony ze spisu remontw w zaczeniu.)

Remont dachu SP nr 115 przy ul. Okrnej daje szans na rozpoczcie renowacji caego budynku i otoczenia szkoy, tak aby rwnay do poziomu zmodernizowanego boiska, a nie zardzewiaego ogrodzenia. Cieszc si z remontu dachu - z ktrego wykonania w 2015 r. bdziemy rozlicza Urzd Dzielnicy Mokotw i wykonawc - musimy nadal przypomina o koniecznej naprawie rozpadajcego si ogrodzenia! (W zaczeniu zdjcia parkanu.)

Warszawa, dnia 7 lutego 2015 r.

Z powaaniem

Witold Wasilewski

Skan pisma

[Skan pisma]

 

[Skan pisma]

 


Skan strony ze spisu remontw

[Skan strony ze spisu remontw]

 


Rozpadajcy si parkan

[Rozpadajcy si parkan]

 

[Rozpadajcy si parkan]


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl