List: O uczciwy samorząd, służący mieszkańcom Mokotowa i Warszawy!

Szanowni Państwo,

Tytuł mojego listu do Państwa brzmi podobnie do tego sprzed czterech lat, gdyż Mokotów i Warszawa nadal wymagają naprawy.

Radnym Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy jestem od 2002 r., niezmiennie kandyduję z listy Prawa i Sprawiedliwości. Sprawując mandat radnego zawsze stałem po stronie mieszkańców Mokotowa. Broniłem terenów zielonych, wolnych przestrzeni między budynkami, miejsc parkingowych. Starałem się, aby rodzice mogli wysyłać dzieci do wybranych przez siebie, wyremontowanych, dobrze prowadzonych przedszkoli i szkół. Pomagałem również rodzicom w walce o ich prawa. Szczególną wagę przywiązywałem do poprawy systemu komunikacyjnego i stanu dróg na Mokotowie.

Moja aktywność znana jest wielu mieszkańcom Mokotowa, ale zdaję sobie sprawę, że kolejne zadania czekają na wykonanie. Nie wszystkie starania zakończyły się sukcesem, np. w zakresie przeciwdziałania wydawaniu szkodliwych decyzji budowlanych na rzecz agresywnych deweloperów. Ale i tu sporo udało się osiągnąć, m.in. w uchwalonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Stegien i Sadyby. Część szkodliwych pomysłów zostało tylko zatrzymanych, ale w nowej kadencji samorządu, mam taką nadzieję, ostatecznie je pogrzebiemy.

Niestety, dobro mieszkańców nie zawsze było wytyczną działania miejskich urzędników i większości rządzącej w latach 2006-2018 Warszawą. Niezależnie od przeciwności, konsekwentnie walczyłem z działaniami godzącymi w mieszkańców Mokotowa. W trosce o zachowanie ładu budowlanego, głosowałem przeciwko złym rozwiązaniom i składałem uwagi do planów zagospodarowania przestrzennego. W interesie publicznym występowałem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Komisji Patryka Jakiego. Patrzyłem na ręce urzędników i lokalnych działaczy partyjnych, np. pomogłem ujawnić nieprawidłowości w gospodarowaniu lokalami użytkowymi na Mokotowie.

Aktualnie staram się m.in. pomóc w zabezpieczeniu praw mieszkańców tych spółdzielczych osiedli z rejonu Stegien i Sadyby, które ulokowane są na gruntach pozbawionych umowy wieczystego użytkowania.

W nowej kadencji samorządu niezmiennie będę stał po stronie mieszkańców. Mam nadzieję, że wynik tych wyborów pozwoli zmienić Warszawę i Mokotów na lepsze. Czas na nowe otwarcie.

Proszę Państwa o poparcie w wyborach 21 października 2018 r.

dr Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl