Strona Internetowa Witolda Wasilewskiego
 

List: O uczciwy samorzd, sucy mieszkacom Mokotowa i Warszawy!

Szanowni Pastwo,

Tytu mojego listu do Pastwa brzmi podobnie do tego sprzed czterech lat, gdy Mokotw i Warszawa nadal wymagaj naprawy.

Radnym Dzielnicy Mokotw m.st. Warszawy jestem od 2002 r., niezmiennie kandyduj z listy Prawa i Sprawiedliwoci. Sprawujc mandat radnego zawsze staem po stronie mieszkacw Mokotowa. Broniem terenw zielonych, wolnych przestrzeni midzy budynkami, miejsc parkingowych. Staraem si, aby rodzice mogli wysya dzieci do wybranych przez siebie, wyremontowanych, dobrze prowadzonych przedszkoli i szk. Pomagaem rwnie rodzicom w walce o ich prawa. Szczegln wag przywizywaem do poprawy systemu komunikacyjnego i stanu drg na Mokotowie.

Moja aktywno znana jest wielu mieszkacom Mokotowa, ale zdaj sobie spraw, e kolejne zadania czekaj na wykonanie. Nie wszystkie starania zakoczyy si sukcesem, np. w zakresie przeciwdziaania wydawaniu szkodliwych decyzji budowlanych na rzecz agresywnych deweloperw. Ale i tu sporo udao si osign, m.in. w uchwalonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Stegien i Sadyby. Cz szkodliwych pomysw zostao tylko zatrzymanych, ale w nowej kadencji samorzdu, mam tak nadziej, ostatecznie je pogrzebiemy.

Niestety, dobro mieszkacw nie zawsze byo wytyczn dziaania miejskich urzdnikw i wikszoci rzdzcej w latach 2006-2018 Warszaw. Niezalenie od przeciwnoci, konsekwentnie walczyem z dziaaniami godzcymi w mieszkacw Mokotowa. W trosce o zachowanie adu budowlanego, gosowaem przeciwko zym rozwizaniom i skadaem uwagi do planw zagospodarowania przestrzennego. W interesie publicznym wystpowaem do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Komisji Patryka Jakiego. Patrzyem na rce urzdnikw i lokalnych dziaaczy partyjnych, np. pomogem ujawni nieprawidowoci w gospodarowaniu lokalami uytkowymi na Mokotowie.

Aktualnie staram si m.in. pomc w zabezpieczeniu praw mieszkacw tych spdzielczych osiedli z rejonu Stegien i Sadyby, ktre ulokowane s na gruntach pozbawionych umowy wieczystego uytkowania.

W nowej kadencji samorzdu niezmiennie bd sta po stronie mieszkacw. Mam nadziej, e wynik tych wyborw pozwoli zmieni Warszaw i Mokotw na lepsze. Czas na nowe otwarcie.

Prosz Pastwa o poparcie w wyborach 21 padziernika 2018 r.

dr Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl