NASZE OSIEDLA

Jako radny Dzielnicy Mokotów walczyłem o:

 • niezagęszczanie zabudowy istniejących osiedli, np. Stegien i wysokiej Sadyby,
 • zachowanie niskiej Sadyby jako miasta-ogrodu (m.in. w rejonie Sadybianki),
 • zabezpieczenie osiedla Arbuzowa przed zalewaniem,
 • tereny zielone przy Bernardyńskiej Wodzie,
 • miejsca parkingowe na naszych osiedlach,
 • zachowanie Jeziorka Czerniakowskiego,
 • uchwalenie przewlekle procedowanego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ul. Śródziemnomorską, a Al. Wilanowską i powstrzymanie wydawania pozwoleń na budowę kilkunastokondygnacyjnych budynków,
 • obronę przed szkodliwą, m.in. ze względów komunikacyjnych, intensywną zabudową obszaru pomiędzy Al. Witosa, ul. Sobieskiego i ul. Beethovena (w sąsiedztwie osiedla Idzikowskiego),
 • wyjaśnienie kwestii prawa wieczystego użytkowania terenu osiedla Stegny Północ,
 • zachowanie charakteru bazaru na Sadybie (w sprawie reprywatyzacji terenu pomiędzy ul. Powsińską, ul. Św. Bonifacego i ul. Konstancińską złożyłem wniosek do sejmowej komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich).

W kadencji 2018-2023 będę kontynuował wcześniejsze działania i podejmował nowe:

 • przeciwdziałał dalszemu zagęszczaniu kilkunastokondygnacyjnymi budynkami rejonu sąsiadującego z osiedlem Stegny Południe,
 • pilnował, aby nie zniszczono założenia miasta-ogrodu Sadyby i kontynuował działania na rzecz przywrócenia lokalnej społeczności terenu Sadybianki,
 • dążył do przywrócenia dopływu wody do fosy Bernardyńska Woda,
 • bronił osiedla Arbuzowa przed niechcianymi przez mieszkańców rozwiązaniami planistycznymi i komunikacyjnymi,
 • sprzeciwiał się likwidacji miejsc parkingowych,
 • pilnował środków na utrzymanie miejskich terenów zielonych na Mokotowie,
 • starał o poprawę funkcjonowania odbioru śmieci,
 • starał się o konserwację i rozwój kanalizacji deszczowej MPWiK,
 • ponawiał do skutku starania, aby wylot ul. Limanowskiego nie był zalewany,
 • działał na rzecz zawarcia umowy wieczystego użytkowania dla terenów osiedli Stegny Północ i Idzikowskiego oraz mających ten sam problem części innych osiedli z naszego rejonu.


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl