Strona Internetowa Witolda Wasilewskiego
 

NASZE OSIEDLA

Jako radny Dzielnicy Mokotw walczyem o:

 • niezagszczanie zabudowy istniejcych osiedli, np. Stegien i wysokiej Sadyby,
 • zachowanie niskiej Sadyby jako miasta-ogrodu (m.in. w rejonie Sadybianki),
 • zabezpieczenie osiedla Arbuzowa przed zalewaniem,
 • tereny zielone przy Bernardyskiej Wodzie,
 • miejsca parkingowe na naszych osiedlach,
 • zachowanie Jeziorka Czerniakowskiego,
 • uchwalenie przewlekle procedowanego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomidzy ul. rdziemnomorsk, a Al. Wilanowsk i powstrzymanie wydawania pozwole na budow kilkunastokondygnacyjnych budynkw,
 • obron przed szkodliw, m.in. ze wzgldw komunikacyjnych, intensywn zabudow obszaru pomidzy Al. Witosa, ul. Sobieskiego i ul. Beethovena (w ssiedztwie osiedla Idzikowskiego),
 • wyjanienie kwestii prawa wieczystego uytkowania terenu osiedla Stegny Pnoc,
 • zachowanie charakteru bazaru na Sadybie (w sprawie reprywatyzacji terenu pomidzy ul. Powsisk, ul. w. Bonifacego i ul. Konstancisk zoyem wniosek do sejmowej komisji ds. reprywatyzacji nieruchomoci warszawskich).

W kadencji 2018-2023 bd kontynuowa wczeniejsze dziaania i podejmowa nowe:

 • przeciwdziaa dalszemu zagszczaniu kilkunastokondygnacyjnymi budynkami rejonu ssiadujcego z osiedlem Stegny Poudnie,
 • pilnowa, aby nie zniszczono zaoenia miasta-ogrodu Sadyby i kontynuowa dziaania na rzecz przywrcenia lokalnej spoecznoci terenu Sadybianki,
 • dy do przywrcenia dopywu wody do fosy Bernardyska Woda,
 • broni osiedla Arbuzowa przed niechcianymi przez mieszkacw rozwizaniami planistycznymi i komunikacyjnymi,
 • sprzeciwia si likwidacji miejsc parkingowych,
 • pilnowa rodkw na utrzymanie miejskich terenw zielonych na Mokotowie,
 • stara o popraw funkcjonowania odbioru mieci,
 • stara si o konserwacj i rozwj kanalizacji deszczowej MPWiK,
 • ponawia do skutku starania, aby wylot ul. Limanowskiego nie by zalewany,
 • dziaa na rzecz zawarcia umowy wieczystego uytkowania dla terenw osiedli Stegny Pnoc i Idzikowskiego oraz majcych ten sam problem czci innych osiedli z naszego rejonu.


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl