List: O racjonalny samorząd, służący mieszkańcom Warszawy!

Szanowni Państwo,

sprawując mandat radnego Dzielnicy Mokotów zawsze stałem po stronie mieszkańców. Broniłem wolnych przestrzeni między budynkami, terenów zielonych, miejsc parkingowych. W trosce o zachowanie ładu budowlanego, składałem uwagi do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, głosowałem przeciwko złym rozwiązaniom, występowałem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Do sukcesów zaliczam uchwalenie akceptowalnych planów zagospodarowania przestrzennego większości Stegien i Sadyby. Nie wszystkie moje starania o zablokowanie szkodliwych decyzji budowlanych zakończyły się powodzeniem. Przeciwdziałanie takim sytuacjom było trudne wobec wieloletniego „zabetonowania” władzy w Warszawie.

Dobro mieszkańców często nie było wytyczną działania większości rządzącej stolicą. Jako radny walczyłem m.in. z nieprawidłowościami w gospodarowaniu lokalami użytkowymi w dzielnicy. W mijającej kadencji samorządu, w skali miasta bardzo widoczne stały się patologie związane z odbiorem śmieci, protestowałem również przeciwko naliczaniu opłat za wodę w oderwaniu od jej zużycia.

Zawsze starałem się, aby rodzice mogli wysyłać dzieci do wybranych przez siebie, wyremontowanych, dobrze prowadzonych szkół i przedszkoli. Pomagałem rodzicom w wielu trudnych sytuacjach. W ostatnich latach problemem stało się zagwarantowanie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z wyznawanymi przez nich wartościami. Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci w publicznych szkołach w zgodzie z tradycyjnymi wartościami.

Dużą wagę przywiązywałem do poprawy stanu dróg na Mokotowie i systemu komunikacyjnego miasta. W mijającej kadencji w tej sferze ze szczególną siłą ujawniły się ideologiczne zapędy rządzących Warszawą. Podróżujący stoją w korkach. Co robi ekipa Rafała Trzaskowskiego? Walczy z kierowcami. Zwęża jezdnie, wprowadza tzw. strefę czystego transportu, likwiduje miejsca parkingowe. To polityka nieracjonalna, motywowana ideologicznie. Opowiadam się za zachowaniem możliwości korzystania z samochodów prywatnych i równocześnie rozwojem transportu publicznego. Należy rozwijać sieć metra, budować skrzyżowania bezkolizyjne i parkingi podziemne, zadbać o modernizację sygnalizatorów świetlnych na skrzyżowaniach. Mamy prawo wyboru sposobu poruszania się po mieście!

Mam nadzieję, że wynik tych wyborów pozwoli zmienić Warszawę i Mokotów na lepsze. Stolicą od 2006 r. nieprzerwanie rządzi ta sama opcja polityczna. Najwyższy czas to zmienić. Warszawa miastem wolnego wyboru!

Proszę Państwa o poparcie w wyborach 7 kwietnia 2024 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2024 r.

dr hab. Witold Wasilewski

Zapraszam do zadawania pytań i dzielenia się uwagami
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl


Zobacz także:[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl