Witold Wasilewski: Stegny, Sadyba, Arbuzowa, Przy Bernardyńskiej Wodzie, Idzikowskiego

 
Witold Wasilewski
radny
Rady Dzielnicy Mokotów

wybrany w okręgu nr 5:
Stegny, Sadyba, Arbuzowa, Przy Bernardyńskiej Wodzie, Idzikowskiego

Pato procedura planistyczna przy ul. Śródziemnomorskiej i Al. Wilanowskiej.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) rejonu ul. Patkowskiego

Władze Warszawy dotąd nie uchwaliły MPZP rejonu ul. Patkowskiego. Prace wszczęto uchwałą Rady Warszawy z 5 lutego 2009 r., zmodyfikowaną rok później. Plan objął obszar pomiędzy ulicami Śródziemnomorską i Sobieskiego oraz południową granicą dzielnicy Mokotów, biegnącą wzdłuż Potoku Służewieckiego. W 2017 r., kiedy po ośmiu latach projekt planu był przygotowany do uchwalenia, rządząca stolicą większość zdecydowała 16 listopada 2017 r. o zmianie dotychczasowej uchwały, co oznaczało ponowne przystąpienie do prac – pod pretekstem dołączenia do tego akurat MPZP kawałka terenu zza ul. Dolina Służewiecka! Mokotowscy radni PiS głosowali przeciwko powtarzaniu prac nad planem.

Od rozpoczęcia „prac” nad planem, na jego obszarze (po obu stronach Al. Wilanowskiej) powstało wiele wielokondygnacyjnych budynków – wobec braku MPZP tylko na podstawie warunków zabudowy i pozwoleń na budowę. Pozwolenia na budowę tych budynków wydawały zwykle władze Warszawy. Obok zdjęcia budynków wybudowanych w klinie: Karczocha, Śródziemnomorska, Wilanowska (złożone adresy: Al. Wilanowska 120 i 122, Karczocha 3, Śródziemnomorska 41 i 43, na zdjęciu obok). W kwestii budowy tych budynków, na którą zgodę wydali warszawscy urzędnicy, dwie interpelacje, 42 i 43, (zob. też załączone skany odpowiedzi) oraz m.in. wniosek do SKO, złożył radny PiS Witold Wasilewski, który sprzeciwiał się intensyfikacji zabudowy w tym rejonie.

Co znamienne, kiedy już po powstaniu wyższego z widocznych na zdjęciu budynków, obok powstał kolejny podobny budynek, niektóre media zaczęły mówić o tzw. patodeveloperce w tym rejonie i podkreślać, że w procesie wydawania pozwolenia na ten budynek udział wziął wojewoda, nie dodając jednak, że jest to tylko jeden z wielu budynków na terenie nieuchwalonego MPZP i nawiązuje wysokością do budynku, na którego budowę wcześniej zgodę wydały władze Warszawy.

Aktualnie, po raz kolejny, kończy się procedura planistyczna „rejonu ul. Patkowskiego” i samorząd ma uchwalić w końcu MPZP. Większość terenu objętego planem została już intensywnie zabudowana i trudno oprzeć się wrażeniu, że to dlatego ktoś dał zielone światło dla uchwalenia planu. Niestety uchwalenie planu w zaproponowanym przez rządzących Warszawą kształcie może bardziej zaszkodzić niż pomóc mieszkańcom – w projekcie podtrzymano starą i zupełnie nieprzystającą do obecnej rzeczywistości koncepcję budowy drogi łączącej ul. Nałęczowską–Śródziemnomorską z Al. Wilanowską. Ulica ma biec wśród gęstej zabudowy (w rejonie ulic Adriatyckiej i Cypryjskiej), pod oknami wielu mieszkańców. Mokotowscy radni PiS są przeciw temu zapisowi MPZP.

Warszawa, dnia 11 lipca 2023 r.

Witold Wasilewski
[ul. Śródziemnomorska 41 i 43]
ul. Śródziemnomorska 41 i 43


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl