Bibliografia prac dra Witolda Wasilewskiego

KSIĄŻKI

 1. Ludobójstwo. Kłamstwo i walka o prawdę. Sprawa Katynia 1940-2014, wyd. LTW, Łomianki 2014.
  • Recenzje wydawnicze: prof. dr hab. Jan Żaryn, dr hab. Bogusław Kopka
 2. Marian Zdziechowski wobec myśli rosyjskiej XIX i XX w., wyd. Neriton, Warszawa 2005.
  • Recenzje wydawnicze: prof. Szymon Rudnicki, prof. Leszek Jaśkiewicz, dr hab. Zbigniew Opacki
  • Recenzja drukowana: Bogusław Tracz, Mistrza z Nowosiółek spotkania z Rosją, "Arcana", Kraków, nr 1 (79) 2008, s. 236-241.
 3. Wyprawa bukowińska Stanisława Jabłonowskiego w 1685 roku, wyd. Neriton, Warszawa 2002.
  • Recenzje wydawnicze: prof. Jarema Maciszewski, prof. Mirosław Nagielski, dr hab. Marek Wagner
  • Recenzja drukowana: Krzysztof Kolasa, "Rocznik Łódzki", tom LI, Łódź 2004, s. 241-245.

ARTYKUŁY NAUKOWE W PRACACH ZBIOROWYCH I CZASOPISMACH

 1. Ludowcy w oczach Stanisława Cata - Mackiewicza: lata II wojny światowej, "Roczniki Dziejów Ruchy Ludowego", 1997/1998, nr 30, s. 165-180.
 2. Stanisław Cat - Mackiewicz jako historyk, "Kwartalnik Konserwatywny", 1998, nr 4, s. 147-159.
 3. Wzorce partyzantki w polskiej myśli wojskowej od Powstania Listopadowego do Wiosny Ludów, "Niepodległość i Pamięć", 2002, nr 1 (18), s. 15-29.
 4. Mit kosy w polskich powstaniach narodowych [w:] Nad Dniprom i Wisłoju. Nad Wisłą i Dnieprem. Materiali miżnarodnoj naukowoj konferencij: Ukraina i Polszcza u wizwolnich zmaganiach XIX - początku XX st. (Kijów 5 listopada 2003 r.), Kijów 2004, s. 83-84.
 5. Komisja Katyńska Kongresu (1951 - 1952), "Biuletyn IPN", 2005, nr 5 - 6 (52 - 53), s. 71 - 85.
 6. Marian Zdziechowski w czapce Stańczyka, "Pro Fide Rege et Lege", 2006, nr 54, s. 23 - 31.
 7. Związek Sowiecki wobec podejmowania sprawy Katynia w Wielkiej Brytanii [w:] Zbrodnia katyńska w oczach współczesnych Rosjan, praca zbiorowa pod red. M. Tarczyńskiego (seria Zeszyty Katyńskie, nr 22), Warszawa 2007, s. 69 - 79.
 8. Starobielski 1940. Niesubordynacja Daniła Czecholskiego, "Dzieje Najnowsze", 2007, nr 3, s. 43 - 46.
 9. Katyń 1940 - sowieckie ludobójstwo na Polakach, "Biuletyn IPN", 2007, nr 1-2 (72-73), s. 67-79.
 10. Żołnierze, których zabrakło..., "Biuletyn IPN", 2007, nr 10-11 (81-82), s. 55-60.
 11. Sowiecka dezinformacja jeńców, "Templum Novum", 2007, nr 4, s. 101-109.
 12. Propaganda kłamstwa kontra "Komisja Katyńska" Izby Reprezentantów USA [w:] Między Prawdą a Kłamstwem, praca zbiorowa pod red. M. Tarczyńskiego (seria Zeszyty Katyńskie, nr 23), Warszawa 2008, s. 102 - 131.
 13. Katyń 1940 - Sowieckie ludobójstwo na Polakach [w:] Zbrodnie przeszłości. Opracowania i materiały prokuratorów IPN. Materiały pomocnicze IPN, t. 2. Ludobójstwo, pod. red. R. Ignatiewa i A. Kury, Warszawa 2008, s. 65-73. (Uzupełniona wersja artykułu pod tym samym tytułem wydrukowanego w Biuletynie IPN, 2007, nr 1 - 2, s. 67-79.)
 14. Glosa do dokumentów katyńskich Kamilli i Wacława Plewako, "Merkuriusz Towarzystwa Plewaków", maj 2008, nr 2, s. 17-20.
 15. Pamięć Katynia. Działania opozycji, "Biuletyn IPN", 2009, nr 5-6 (100-101), s. 60-69. (Przedruk w wersji bez przypisów, "Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik ŚZŻAK", październik 2012, nr 10 (270), s. 32-42.)
 16. Współpraca sowiecko - niemiecka a Zbrodnia Katyńska, "Pamięć i Sprawiedliwość", 2009, nr 1 (14), s. 47-70.
 17. Kłamstwo Katyńskie - narodziny i trwanie, [w:] Zbrodnia Katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa., praca zbiorowa pod red. S. Kalbarczyka, Warszawa 2010, s. 89-108.
 18. Kongres USA wobec Zbrodni Katyńskiej (1951 - 1952), [w:] Zbrodnia Katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa., praca zbiorowa pod red. S. Kalbarczyka, Warszawa 2010, s. 109-131.
 19. Do końca nie znali swojego losu. Pogłoska i dezinformacja w obozach specjalnych NKWD, "Biuletyn IPN", 2010, nr 4 (111), s. 18-31.
 20. Zdzisława Jastrzębiec - Peszkowski. Harcerz. Żołnierz. Kapłan, "Biuletyn IPN", 2010, nr 4 (111), s. 86-95.
 21. Zmagania Mariana Zdziechowskiego z bolszewizmem, "Glaukopis", 2011, nr 21-22, s. 100-114.
 22. Katyn Documents in the Russian Archives: 2012 State of Disclosure, [w:] Katyn State-Sponsored Extermination, ed. by M. B. Szonert, Libra Institute, Clevlend, Ohio, 2012, s. 43-50.
 23. Decyzja Politbiura WKP(b) z 29 II 1952 r. ZSSR wobec komisji katyńskiej Izby Reprezentantów USA, "Dzieje Najnowsze", 2013, nr 1, s. 107-133.
 24. Katyn-related Documents in the Russian Archives 2013: State of Disclosure, [w:] Katyn State-Sponsored Extermination, ed. by K. Karski and M. Szonert-Binienda, Libra Institute, Clevlend, Ohio, 2013, s. 85-95.
 25. The Birth and Persistence of the Katyn Lie, "Case Western Reserve. Journal of International Law", ed. Case Western Reserve University School of Law, Clevlend, Ohio, Spring 2013, Wolume 45, Issue 3, s. 671-693.

INNE

I. Artykuły popularyzatorskie, hasła encyklopedyczne i publicystyka historyczna

 1. Wyprawy Mołdawskie Sobieskiego, "Mówią Wieki", 2003, nr 09/03 (525), s. 36-41.
 2. Ludobójstwo i kłamstwo. Sprawa katyńska a oświadczenie Genprokuratury Rosji, "Twoje Pismo. Mokotów - Ursynów - Wilanów", 2006, nr 3, s. 2-3.
 3. Muzeum katyńskie i fort "Czerniaków", "Południe", cz. 1: 28 X 2006, nr 31 (528), s. 1-2; cz. 2: 25 X 2006, nr 32 (529), s. 4-5.
 4. Dlatego, że byli Polakami, "Przegląd Oświatowy", 2007, nr 7 (347), s. 4-6.
 5. Narodziny kłamstwa, "Tygodnik Powszechny", 21 III 2010, nr 12 (3167), Dodatek Specjalny, s. VI - VII.
 6. Katyń 1940 - sowieckie ludobójstwo na Polakach, "Nasz Dziennik", 26 III 2010, Dodatek historyczny IPN, nr 3 (34), s. I - V. (Wersja artykułu pod tym samym tytułem wydrukowanego w: Zbrodnie przeszłości. Opracowania i materiały prokuratorów IPN. Materiały pomocnicze IPN, t. 2. Ludobójstwo, pod. red. R. Ignatiewa i A. Kury, Warszawa 2008, s. 65-73.)
 7. Zachód a Katyń, "Biuletyn IPN", 2010, nr 4 (111), s. 16 - 17.
 8. Sprawa katyńska - 70 lat historii, "Przegląd Powszechny", 2010, nr 4 (1064), s. 89-102.
 9. Żołnierz prawdy i pojednania, "Nasz Dziennik", 8 X 2010, nr 236, s. 10-11.
 10. Katynia upamiętnianie, [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL: 1976 - 1989, t. 1, Warszawa 2010, s. 190-192.
 11. Rosyjskie lekcje II wojny światowej, "Nasz Dziennik", 26 XI 2010, Dodatek historyczny IPN, nr 11 (42), s. VI - VII.
 12. Katyń 1940. Nowe motywy czy nowe sensacje?, "Nasz Dziennik", 2-3 IV 2011, nr 77, s. 18-19.
 13. Ludobójstwo katyńskie, "Nasz Dziennik", 16-17 IV 2011, nr 89, s. 20-21.
 14. Zagadka notatki Szelepina, "Nasz Dziennik", 7 III 2012, nr 56, s. 18-19.
 15. Trybunał w Strasburgu: Katyń Zbrodnią Wojenną, "pamięć.pl. Biuletyn IPN", nr 2/2012, s 3.
 16. Katyń. Post Mortem, "Nasz Dziennik", 29 VIII 2012, nr 201, s. 12.
 17. Klucz do prawdy o Katyniu w Moskwie, "Nasz Dziennik", 11 IX 2012, nr 212, s. 2.
 18. Kulisy i scena kłamstwa, "Mówią Wieki", 2013, nr 4/13 (639), s. 48-51.
 19. Cień Moskwy, "Nasz Dziennik", 24 X 2013, nr 249, s. 17.

II. Recenzje

 1. Bogdan Szlachta, "Konserwatyzm z dziejów tradycji myślenia o polityce", Kraków 1988, [pt. "Coś" o konserwatyzmie] "Kwartalnik Konserwatywny", 1999, nr 5.
 2. Aleksis Wrangel, Dowierie Wospominanij, Mińsk 1999, [pt. Ostatni generał ostatniej białej armii], "Arcana", 2000, nr 35.
 3. Jurij Ignatowicz Muchin, Antirrossijskaja podłost'. Nauczno istoriczeskij analiz. Rassledowanije falsyfikacji Katynskogo dieła Polszej i Gieneralnoj prokuraturoj Rossi s celu razżecz nienawist polakow k russkim, Moskwa 2003, "Pamięć i Sprawiedliwość", 2005, nr 1 (7), s. 368-377.
 4. Alina Siomkajło, Katyń w pomnikach świata / Katyn: Monuments around the World, Warszawa 2002, "Biuletyn IPN", 2006, nr 1-2 (60-61), s. 146-147.
 5. Pol'skije wojennoplennyje w RSFSR, BSSR i USSR w 1919 - 1922 gg.: dokumenty i materiały, wyd. I. I. Kostjuszko, RAN: Institut sławianowiedienija, Moskwa 2004, "Przegląd Historyczny", tom XCVII: Zeszyt 1, 2006, s. 117-120.
 6. Marek Gałęzowski, Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939 - 1947, Warszawa 2005, "Pamięć i Sprawiedliwość", 2007, nr 1 (11) s. 433-437.
 7. Marek Gałęzowski, Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939 - 1947, Warszawa 2005; t. II: Publicystyka piłsudczykowska w kraju 1940 - 1946, Warszawa 2007, "Biuletyn IPN", 2008, nr 5-6 (88-89), s. 177-182.
 8. Jurij Muchin, Uroki Wielikoj Otiecziestwiennoj, seria: Wojna i Mir, Moskwa 2010, [pt. Antypolski aktywista], "Biuletyn IPN", 2010, nr 12 (121), s. 113-115.
 9. Wojciech Materski, Mord katyński. Siedemdziesiąt lat drogi do prawdy, Warszawa 2010, [pt. Odzyskać prawdę], "Biuletyn IPN", 2011, nr 8-9 (129-130), s. 186-191.

III. Rozmowy inscenizowane (nie obejmuje wywiadów i wypowiedzi dla prasy)

 1. Zbrodnia Katyńska. Rozmowa Barbary Polak, Jędrzeja Tucholskiego i Witolda Wasilewskiego, "Biuletyn IPN", 2005, nr 5 - 6 (52 - 53), s. 4-22. Przedruk [w:] Stół bez kantów i inne rozmowy Biuletynu IPN z lat 2003 - 2005, Warszawa 2008, s. 337-348.
 2. Chceli sa zabavit' moznych vodcov. Rozhowor s historikom Witoldom Wasilewskim z polskeho instytutu narodnej pamatami, "Tyzden", [czasopismo słowackie], 2008, nr 16, s. 55.
 3. Napadnięci i zdradzeni. Z Grzegorzem Bębnikiem, Pawłem Kosińskim i Witoldem Wasilewskim rozmawia Barbara Polak, "Biuletyn IPN", 2009, nr 8 - 9 (103 - 104), s. 2-20.
 4. Z ojców na synów? Dyskutują Jürgen Hensel, Bogusław Kopka, Paweł Kosiński, Marcin Urynowicz i Witold Wasilewski oraz Tomasz Wiścicki, "Więź", 2010, nr 2 - 3 (616 - 617), s. 52-66.
 5. Nieprzedawnione ludobójstwo. Ze Sławomirem Kalbarczykiem i Witoldem Wasilewskim rozmawia Barbara Polak, "Biuletyn IPN", 2010, nr 4 (111), s. 2 -15.

IV. Edycje źródeł

 1. Włodzimierz Sołowjow, Moralność i polityka. Historyczne obowiązki Rosji, tłum. z języka rosyjskiego i oprac. W. Wasilewski [w:] idem, Marian Zdziechowski wobec myśli rosyjskiej XIX i XX w., Warszawa 2005, s. 230-245.
 2. Marian Zdziechowski, O Honor w Polityce (List do redaktora "Herolda" Ludgarda hr. Groholskiego), oprac. W. Wasilewski [w:] idem, Marian Zdziechowski..., op. cit., s. 246-255.
 3. Rezolucja 390, 82d Cong., 1 sess., Izby Reprezentantów Kongresu USA [w sprawie powołania w 1951 r. Komisji Specjalnej do zbadania sprawy katyńskiej], tłum. z angielskiego i oprac. W. Wasilewski, "Biuletyn IPN", 2005, nr 5 - 6, s. 82-83.

V. Wystawy i albumy

 1. Zagłada polskich elit. Akcja AB - Katyń, scenariusz wystawy i album (pierwotnie katalog wystawy), Warszawa 2006, kilkukrotnie uzupełniany i wznawiany. Główny autor (wraz z P. Kosińskim, G. Motyką, P. Rokickim).
 2. The Destruction of the Polish Elite. Katyn - Operation AB, Warszawa 2009, (anglojęzyczna wersja albumu Zagłada polskich elit. Akcja AB - Katyń).

VI. Publikacje w Internecie

 1. Jurij Muchin, Antirrossijskaja podłost'. Nauczno istoriczeskij analiz. Rassledowanije falsyfikacji Katynskogo dieła Polszej i Gieneralnoj prokuraturoj Rossi s celu razżecz nienawist polakow k russkim, Moskwa 2003, [rec.], [zawieszone w 2006 r. na rosyjskiej stronie:] http://ru-katyn.livejurnal.com/
 2. Magdalena Ujma, Latyfundium Jana Sobieskiego 1652 - 1696, Opole 2005, [rec.], [zawieszone w 2008 r. na polskiej stronie:] http://wasilewski.warszawa.pl/recenzje.php/
 3. Propaganda kłamstwa kontra "Komisja Katyńska" Izby Reprezentantów USA [zawieszone w 2009 r. na rosyjskiej stronie:] http://ru-katyn.livejurnal.com/
 4. Władysława Wawrzonka, Zbrodnia katyńska i jej białe plamy, Łódź 2008, [rec.] [zawieszone w 2010 r. na polskiej stronie:] http://wasilewski.warszawa.pl/recenzje.php/
 5. Ks. Prałat Zdzisław Peszkowski (1918 - 2007). Biogram, [zawieszone w 2010 r. na polskiej stronie:] http://krakjw.wordpress.com/
 6. Komisja 'katyńska' Izby Reprezentantów Kongresu USA, 1951 - 1952, [zawieszone w 2011 r. na kanadyjskiej stronie:] http://electronicmuseum.ca/Poland - WW2/katyn memorial wall/kmw_madden_comittee/madden_comittee.html/
 7. Ricordare Katyń. Il ruolo dei movimento di opposizione polacchci, "poloniaeuropeae", 2011, nr 2, [zawieszone w 2011 r. na włoskiej stronie:] http://www.poloniaeuropea.eu/indice-n2-2011/
 8. Wizjoner na polskim tronie. Powiedeńska polityka Jana III Sobieskiego, [zawieszone w 2012 r. na polskiej stronie:] http://www.wilanow-palac.art.pl/
 9. Piotr Lewandowski, Zabić króla! Zamach Michała Piekarskiego na Zygmunta III Wazę, Warszawa 2012, [rec.], [zawieszone w 2013 r. na polskiej stronie:] http://wasilewski.warszawa.pl/recenzje.php/
 10. Ks. Zdzisław Jastrzębięc-Peszkowski - rys biograficzny, [zawieszone w 2013 r. na polskiej stronie:] http://www.rajdkatynski.com/nasz-patron/zyciorys.html
 11. Zbrodnia Katyńska, [zawieszone w 2013 r. na polskiej stronie:] http://www.rajdkatynski.com/historia/zbrodnia-katynska.html


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl