Wpis do Księgi Pamiątkowej Biblioteki Polskiej przy Uniwersytecie McGill w Montrealu - wrzesień 2009

dr hab. WITOLD WASILEWSKI

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor habilitowany.
Prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczył w warszawskim gimnazjum.
Pełnił funkcję redaktora naczelnego czasopisma "Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego".
Obecnie historyk w Instytucie Pamięci Narodowej.
Autor książek i artykułów poświęconych historii nowożytnej oraz najnowszej.
W 1988 r. utworzył młodzieżową, antykomunistyczną organizację "Wolna Polska". Przewodził młodzieżówce i był członkiem Rady Politycznej "Porozumienia Centrum".
Pięciokrotnie wybrany do Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z listy "Prawa i Sprawiedliwości". Trzykrotnie wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy.
Aktualnie wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i członek Komisji Ładu Przestrzennego oraz Komisji Rewizyjnej. Pełni funkcję pełnomocnika Komitetu Mokotów Prawa i Sprawiedliwości.
Miłośnik literatury pięknej i fantastyki naukowej, uprawia turystykę górską oraz rowerową.
Mieszka z żoną Anną na Stegnach.[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl