Interpelacja

w sprawie korekty trasy autobusów linii 108 i 217

Zwracam się do Pana Burmistrza o wystąpienie do ZTM z wnioskiem o niewielkie wydłużenie trasy autobusów linii 108 i 217. Zmiana mogłoby dotyczyć jedynie części kursów, realizowanych w dni powszednie w godzinach 6.30-9.00 oraz 12.30-17.30, zaś nastąpić od 1 września 2013 r.

Głównym powodem wystąpienia z powyższą propozycją jest czasowe przeniesienie Przedszkola Nr 349 "Barcelonka" w Warszawie przy ul Barcelońskiej 8 na Stegnach na ul. Abramowskiego 4, czyli w rejon położony na północny-zachód od węzła komunikacyjnego Wilanowska.

Trasy linii 108 i 217 kończą się na pętli Wilanowska, skąd do ul. Abramowskiego konieczne jest kilometrowe dojście (w wypadku rodziców przedszkolaków z małymi dziećmi) przez dwie ruchliwe ulice: Puławską i al. Niepodległości oraz ulicę Domaniewską.

Dla poprawienia bezpieczeństwa dzieci i ułatwienie rodzicom i tak trudnych dojazdów do bardzo w tym momencie oddalonego przedszkola starczyłoby przeprowadzić zmiany polegające na:

  • wydłużeniu w jednym kierunku trasy autobusów linii 108 i 217 od ul. Wilanowskiej ulicami: al. Niepodległości, Domaniewską, Modzelewskiego i Wilanowską do dotychczasowej pętli Wilanowska. Na trasie wykorzystane by były istniejące przystanki: os. Domaniewska 04 i Modzelewskiego 01,
  • w kierunku powrotnym trasa pozostawałaby bez zmian.

W imieniu mieszkańców Stegien zwracam się do Pana Burmistrza o doprowadzenie w ZTM do tej niewielkiej korekty tras autobusów. Szczególną motywacją starań niech będą zapewnienia Zarządu Dzielnicy Mokotów, że uciążliwości - wynikające z czasowej zmiany lokalizacji przedszkola "Barcelonka" - zostaną dla dobra dzieci zminimalizowane.

Warszawa, dnia 2 lipca 2013 r.

Witold Wasilewski

Zarząd Transportu Miejskiego odpowiedział w sposób pozytywny na interpelację w sprawie dojazdu do "Barcelonki". Zgodnie z decyzją ZTM od 2 września 2013 r. cztery wybrane kursy linii 108, w godzinach rannych i popołudniowych, będą dojeżdżać do czasowej siedziby przedszkola. Szczegółowy opis przyjętego rozwiązania zawiera publikowana poniżej odpowiedź Dyrektora Pionu Przewozów ZTM:

[Odpowiedź ZTM]


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl