Interpelacja

w sprawie budowy ul. Pory

Szanowny Panie Burmistrzu!

W związku z otrzymaniem:

  • wstępnego projektu załącznika dzielnicowego Mokotowa do budżetu Miasta St. Warszawy na 2014 r., który ma być opiniowany 15 października 2013 r. na Sesji Rady Dzielnicy Mokotów,
  • oraz do wiadomości drogą mailową pisma z dnia 20 września 2013 r. wspólnot mieszkaniowych z rejonu ulicy Pory,

ponawiam wniosek o o utwardzenie nawierzchni ul. Pory.

Problem jest Panu doskonale znany.
Kiedy wbrew zdaniu mojemu i innych radnych z klubu PiS zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa ulicy Pory zostało usunięte z załącznika budżetowego Mokotowa do budżetu Warszawy, a moja propozycja jego ponownego umieszczenia w budżecie nie zyskała aprobaty większości stanowiącej zaplecze kierowanego przez Pana Zarządu Dzielnicy Mokotów, przekonywał Pan, że przedsięwzięcie to będzie możliwe do zrealizowania z udziałem developerów, w ramach partnerstwa prywatno-publicznego etc.
W świetle informacji z pisma z dnia 20 września 2013 r. zachwalana przez Pana koncepcja wydaje się mało realna, równocześnie projekt budżetu na 2014 r. nie przewiduje realizacji zadania. W związku z tym zapytuję:

Czy, a jeśli tak, to kiedy zwróci się Pan do Prezydenta M. St. Warszawy o przywrócenie w projekcie budżetu przesyłanego Radzie Miasta zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa ulicy Pory?

Jakie inne działania zamierza Pan podjąć w celu budowy ulicy Pory?

Warszawa, dnia 8 października 2013 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl