Interpelacja

w sprawie ograniczenia hałasu komunikacyjnego w Al. Sikorskiego

Całodobowy hałas komunikacyjny jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców budynków położnych wzdłuż Al. Władysława Sikorskiego. W przeciągu wielu lat mieszkańcy tego rejonu zwracali uwagę na stale narastający ruch w Al. Sikorskiego i wywołany nim coraz bardziej natężony hałas.

Mieszkańcy Stegien i okolicznych osiedli sformułowali szereg propozycji ograniczenia zasygnalizowanego wyżej problemu. Obok najczęściej powtarzanej propozycji zamontowania ekranów dźwiękochłonnych wysunięto również kilka pomysłów działań mniej kompleksowych, ale również mogących przyczynić się do zmniejszenia uciążliwości zjawiska, wśród nich:

  1. W toku kampanii wyborczej do władz samorządowych w 2014 r. przez jednego z kandydatów, mieszkającego na Stegnach, podjęty został (a właściwe przypomniany, jako wcześniej konsultowany z samorządem) pomysł nasadzenia szpaleru zieleni (zadrzewienia), które ograniczyłoby emisję hałasu w Al. W. Sikorskiego.

    Czy Zarząd Dzielnicy Mokotów zna ten projekt? Jeśli tak, to jakie podjął działania na rzecz jego realizacji? Czy wszedł bądź próbował wejść w tej sprawie w porozumienie z innymi podmiotami, takimi jak np. zarządca drogi, MSM Energetyka, inni zarządzający nieruchomościami i władający gruntami?
     
  2. Kolejna propozycja ograniczenia hałasu komunikacyjnego w Al. Sikorskiego, a przynajmniej problemu nocnych rajdów samochodów i motocykli, zakłada wprowadzenie na odcinku Al. Wł. Sikorskiego - pomiędzy ul. Jana III Sobieskiego a ul. św. Bonifacego/Doliną Służewiecką odcinkowego pomiaru prędkości.

Powyższe propozycje mieszkańców wskazują możliwe kierunki działania władz samorządowych Warszawy (także w porozumieniu z innymi podmiotami) w celu ograniczania emisji hałasu komunikacyjnego w Al. W. Sikorskiego. Musi tylko istnieć wola zajęcia się tym problemem. Zwracam się do Zarządu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy o podjęcie działań, również poprzez skierowanie wniosków do innych jednostek miejskich i służb pozamiejskich, mających na celu ograniczenie uciążliwości emisji hałasu w Al. W. Sikorskiego.

Warszawa, dnia 9 stycznia 2014 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl