Interpelacja

w sprawie progu zwalniającego na ulicy Śródziemnomorskiej

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z powracającymi wnioskami mieszkańców zwracam się o budowę ogranicznika prędkości na ul. Śródziemnomorskiej, w rejonie skrzyżowania tej ulicy z ul. Korsykańską/ul. Macedońską.
Brak na tym odcinku ul. Śródziemnomorskiej progu spowalniającego - rażący wobec istnienia kilku progów na wschodnim odcinku ul. Śródziemnomorskiej - powoduje zagrożenie dla mieszkańców i innych uczestników ruchu.
Proszę Zarząd Dzielnicy Mokotów o:

  • a) definitywnie ustalenie, które podmioty miejskie lub inne są władne podjąć decyzję o budowie progu na tym konkretnym odcinku ulicy,
  • b) skierowanie wniosków do tych jednostek wskazujących na potrzebę budowy w tym miejscu ogranicznika prędkości.

Warszawa, dnia 10 IX 2015 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl