Interpelacja

w sprawie wysokości stawki opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie:

  • w jakiej wysokości naliczana jest TKKF "Sadybianka" procentowa stawka opłaty (od wartości gruntu) za użytkowanie wieczyste gruntu?

Warszawa, dnia 16 XI 2015 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl