Interpelacja

w sprawie konieczności wpłaty na poczet należnej bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zgodnie z uzyskaną informacją, mieszkańcy Mokotowa występujący o 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego są zmuszeni wpłacać do urzędu całą 100% kwotę. Dopiero następnie, po odczekaniu na wydanie decyzji, otrzymują zwrot 50% bonifikaty, co oczywiście wymaga kolejnej operacji.

Założenie odpowiedniej sumy stanowi dla wielu osób duży wysiłek finansowy, komplikuje proces rozliczenia. Cały proces jest oceniana przez naszych mieszkańców jako niepotrzebny.

Tymczasem w innych dzielnicach, m.in. w Śródmieściu i na Woli, po złożeniu oświadczenia o należnej 50 % bonifikacie, wraz z potwierdzającym to aktualnym zeznaniem PIT, podatnicy wpłacają od razu podatek w wysokości pomniejszonej o przysługująca im bonifikatę.

Proszę o wyjaśnienie tej sytuacji! Proszę o odpowiedź na pytanie, dlaczego mieszkańcy Mokotowa są traktowani gorzej od innych warszawiaków?

Warszawa, dnia 14 III 2016 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl