Interpelacja

w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu na ul. Śródziemnomorskiej

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zwracam się ponownie - w imieniu grupy mieszkańców Stegien - o budowę ogranicznika prędkości na ul. Śródziemnomorskiej (na odcinku pomiędzy ul. św. Bonifacego a ul. Karczocha). Na tym odcinku ul. Śródziemnomorskiej (znajdującej się w zarządzie ZDM) nie ma ogranicznika prędkości.

W interpelacji złożonej 27 listopada 2015 r. prosiłem o budowę ogranicznika na skrzyżowania ul. Śródziemnomorskiej z ul. Korsykańską/ul. Macedońską, czyli patrząc od św. Bonifacego przed skrzyżowaniem ul. Śródziemnomorskiej z ul. Karczocha. Było to podyktowane dużą ilością wypadków z udziałem jadących ul. Śródziemnomorską (od ul. św. Bonifacego) do skrzyżowania z ul. Karczocha. W odpowiedzi z dn. 17 grudnia 2015 r. ZDM, nie negując konieczności podjęcia środków zaradczych, stwierdził, że nie da się wykonać wyniesionego przejścia (z powodu studzienki w okolicy ul. Korsykańskiej), za to rozwinął wizję przebudowy ulicy, m.in. budowy na środku ulicy tzw. azylu. Wątpliwy, moim zdaniem, pomysł przebudowy, miał zostać - w przypadku akceptacji Inżyniera Ruchu - zrealizowany w 2016 r. Rok 2016 dobiega końca, przebudowy nie wykonano.
W związku z powyższym zwracam się ponownie o budowę ogranicznika prędkości - podkreślam budowę ogranicznika prędkości, a nie o przebudowę ulicy, mogącą skutkować ograniczeniem przepustowości ulicy.
Jest kilka wariantów budowy ogranicznika, o ile rzeczywiście (?) nie może zostać zbudowany w postaci wyniesionego przejścia (forma preferowana) w rejonie ul. Korsykańskiej, to należy rozważyć jego budowę bliżej drugiego (bliższego ul. św. Bonifacego) wylotu ul. Macedońskiej na ul. Śródziemnomorską. Zmniejszenie szybkości w tym miejscu, choć odleglejszym od ul. Karczocha, obniżyłoby średnią prędkość jadących ul. Śródziemnomorską (na odcinku od ul. św. Bonifacego do ul. Karczocha). Rozważając wariant ogranicznika w formie wyniesionego przejścia, należy również wziąć pod uwagę przejście dla pieszych przez ul. Śródziemnomorską bezpośrednio przed ul. Karczocha (i ul. Nicejską), o które wiele lat temu wystąpiłem i które w tym miejscu funkcjonuje z pożytkiem dla mieszkańców.

Warszawa, dnia 13 XII 2016 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl