Interpelacja

w sprawie niedopuszczenia projektu do budżetu partycypacyjnego na rok 2018

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zwracam się o wyjaśnienie przyczyn niedopuszczenia projektu lokalnego "Ogród Arkadia" (w rejonie nr 6 Mokotowa) do udziału w edycji budżetu partycypacyjnego na rok 2018.

Projekt zakładał rewitalizację przyrodniczą i społeczną Parku Arkadia, m.in. rozbudowę przyrodniczego placu zabaw dla dzieci w starym sadzie oraz wycieczki i warsztaty edukacji przyrodniczej.

Projekt obejmował działania głównie na trzech niezagospodarowanych i zaśmieconych działkach: Piaseczyńska 15, 17 i 17a, przylegających do funkcjonującego Parku Arkadia. Działki te należą do Dzielnicy Mokotów.

Warszawa, dnia 4 VIII 2017 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl