Interpelacja

w sprawie przystanków na projektowanej linii tramwajowej ul. św. Bonifacego

Szanowny Panie Burmistrzu,

w związku z zakończeniem tzw. konsultacji społecznych dotyczących budowy linii tramwajowej Wola-Wilanów z odnogą na ul. św. Bonifacego, proszę o odpowiedź na pytanie:

  • czy pozytywnie rozpatrzona została uwaga dotycząca umiejscowienia przystanku na ul. św. Bonifacego, pomiędzy skrzyżowaniem tej ulicy z ul. Sobieskiego a pętlą na Stegnach?

Sposób odpowiedzi na uwagi w konsultacjach (formuła ?częściowo uwzględnione?) nie pozwala tego jednoznacznie stwierdzić po wejściu na stronę internetową z podsumowaniem konsultacji.

Mieszkańcy mają różne opinie, co do celowości realizacji całej inwestycji, w tym budowy odnogi na ul. św. Bonifacego. Zwracają natomiast uwagę, że w razie jej powstania tramwaj powinien zatrzymywać się nie tylko na przystanku końcowym w rejonie kościoła oo. Marianów, ale również na wcześniejszym odcinku ul. św. Bonifacego (w rejonie ul. Batumi). Umożliwi to większej ilości mieszkańców Stegien wygodne skorzystanie z tramwaju.

Warszawa, dnia 3 XI 2017 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl