Interpelacja

w sprawie antyspołecznych zmian w mpzp terenu Sadybianki

Szanowny Panie Burmistrzu,

W projekcie miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego obszaru Sadybianki w paragrafie 8 punkt 1 istnieje zapis ustalający, że teren usług sportu i rekreacji US, czyli obszar Sadybianki jest miejscem publicznym. Zgodnie z bulwersującą informacją, została uwzględniona uwaga do wspomnianego planu, wnosząca, aby usunąć ustalenie, że teren ten jest miejscem publicznym. Zmiana taka może utrwalić trwającą przez ostatnie lata niedobrą sytuację, w której ten teren - wbrew jego przeznaczeniu - nie służy społeczności lokalnej Sadyby.

Zgodnie z opinią mieszkańców, wyrażaną m.in. przez Towarzystwo Społeczno Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba, teren ten powinien być określony w mpzp jako miejsce publiczne.

W związku z powyższym, zwracam się do Zarządu Dzielnicy Mokotów o podjęcie starań, aby teren Sadybianki pozostał w mpzp miejscem publicznym.

Warszawa, dnia 6 XI 2017 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl