Interpelacja

w sprawie remontu ulicy Orężnej

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mieszkańcy Sadyby od wielu lat oczekują na remont m.in. ulicy Orężnej. Zły stan ulicy stwarza niebezpieczeństwo dla jej użytkowników, w tym osób poruszających się pieszo.

W ostatnim czasie na ul. Orężnej miał miejsce niebezpieczny wypadek, w którym poszkodowana została idąca chodnikiem mieszkanka. Pokonując istny tor przeszkód, jaki stanowi zniszczony chodnik w pasie drogowym ul. Orężnej, piesza zaczepiła o wystający fragment nawierzchni i wywróciła się, ulegając ciężkiemu potłuczeniu. Przekazano mi szczegółowe informacje na temat tego zdarzenia i zdjęcie obrazujące jego fatalne skutki. Należy dodać, że nie był to pierwszy tego rodzaju wypadek na ul. Orężnej.

Zwracam się o przeprowadzenie remontu nawierzchni ul. Orężnej w najbliższym możliwym terminie. Remont powinien obejmować także chodnik.

Warszawa, dnia 28 XI 2017 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl