Interpelacja

w sprawie nieprzestrzegania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siekierek

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zwracam się o wyjaśnienie:

  • kto wydał decyzję nr 89/MOK/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę?
  • dlaczego decyzja nr 89/MOK/2018 dotycząca Siekierek w Dzielnicy Mokotów, a pozwalająca na budowę budynku wielorodzinnego, nie respektuje - w uzasadnionej opinii mieszkańców - zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym w zakresie struktury funkcjonalnej dla obszaru Osady Siekierki, w ramach przeznaczenia mieszkaniowo-usługowego, powinna dominować zabudowa jednorodzinna.

Załączam wydruk otrzymanego pocztą elektroniczną pisma mieszkańca do Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Mokotów, z prośbą o interwencję, z dnia 16.05.2018 r. (stron 7).

Warszawa, dnia 22 V 2018 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl