Stanowisko Klubu Radnych "Prawa i Sprawiedliwości"
w Radzie Dzielnicy Mokotów

przeciwko likwidacji linii 117 i skróceniu linii 519

Klub Radnych "Prawa i Sprawiedliwości" w Radzie Dzielnicy Mokotów wyraża negatywną opinię w sprawie zmian przebiegu linii autobusowych proponowanych przez ZTM: likwidacji linii 117 na terenie Mokotowa oraz skrócenia linii 519. Zwracamy się do Zarządu Dzielnicy Mokotów M. St. Warszawy o zajęcie negatywnego stanowiska w tej sprawie, w tym wystosowanie do ZTM stanowczego sprzeciwu wobec tych planów i zwrócenie się o interwencję do Pani Prezydent m st. Warszawy.

Całkowita likwidacja linii 117 na odcinku mokotowskim w praktyce uniemożliwi wielu mieszkańcom dojazd do stacji metra Służewiec, a uczniom do szkół, m.in. Gimnazjum przy ul. Podbipięty. Skrócenie linii 519 bardzo utrudni pasażerom korzystającym z przystanków przy ul. Sobieskiego dojazd do Parku Kultury w Powsinie i będzie niekorzystne dla układu komunikacyjnego na południu Warszawy. Plan utworzenia w związku z rozwojem tzw. Miasteczka Wilanów linii 219 nie zrekompensuje mieszkańcom Mokotowa strat wynikających z proponowanych zmian.

Cały projekt pozbawienia mieszkańców Mokotowa potrzebnych im połączeń autobusowych budzi szczególne zdziwienie wobec miejskiej polityki tworzenia bus-pasów, zapewniania dojazdu do metra i propagowania korzystania ze środków masowej komunikacji i w tym świetle nie może być oceniony inaczej, niż jako kuriozalny.

[stanowisko z dnia 1 lutego 2011 r.]

 

Władze miasta zrezygnowały z likwidacji linii 117 i skrócenia linii 519![Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl