Stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
w Radzie Dzielnicy Mokotów

w sprawie likwidacji Ognisk Pracy Pozaszkolnej

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie sprzeciwia się likwidacji:

  • Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Warszawie przy ul. Sobieskiego 68
  • Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy SP nr 212, ul. Czarnomorska 3

i w związku z tym negatywnie opiniuje likwidujące obie placówki projekty Uchwał Rady M. St. Warszawy. Wyrażamy oburzenie faktem, że Uchwały likwidujące kolejne placówki oświatowe na Mokotowie były inicjowane i są forsowane przez Zarząd Dzielnicy Mokotów.

Likwidacja Ognisk szkodzi społeczności Mokotowa, niszczy dorobek kilkudziesięcioletniej pracy i zubaża oświatową i opiekuńczą ofertę Warszawy. W ramach zajęć w ogniskach młodzież mogła rozwijać umiejętności nieujęte w programie szkolnym: krajoznawczo-polonistyczne, sportowe (w tym tenis stołowy, szermierka, fitness i samoobrona, gimnastyka korekcyjna), artystyczne, plastyczne, muzyczne, teatralne, fotograficzne, Mali Badacze, kulinarne i inne. Przypominamy, że wychowankowie obu ognisk mogą poszczycić się licznymi osiągnięciami, należą do nich: turnieje sportowe, przedstawienia okolicznościowe, twórczo-integracyjne warsztaty ceramiczne, konkursy kulinarne (np. "Wiosenne sałatki") wielokrotne uczestnictwo i nagrody w Festiwalach Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa, wielokrotne uczestnictwo i nagrody w imprezach sportowych (np. tenis stołowy, koszykówka), turnieje "Pożegnanie Lata", organizacja konkursów o zasięgu mokotowskim i warszawskim np. "Tryptyk zimowy", "Warszawa w obrazie i fotografii", "Chopin w naszych oczach", konkurs wiedzy o Marii Skłodowskiej-Curie, udział w konkursach organizowanych przez miasto stołeczne oraz ogólnopolskich ("Święto Muzyki", koncert "Wokół Świąt") i szereg innych.

W razie likwidacji ognisk położonych na Stegnach i Sadybie, osiedlach pozbawionych Domu Kultury, w tej części Mokotowa nie będzie funkcjonowała żadna samorządowa pozaszkolna placówka oświatowa działająca na rzecz młodzieży. Władze samorządowe powinny zaniechać niszczenia Ognisk Pracy Pozaszkolnej. Apelujemy do Rady Dzielnicy Mokotów o negatywne zaopiniowanie Uchwał likwidacyjnych.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r.

Autor: Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl