Stanowisko Klubu Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"
w Radzie Dzielnicy Mokotów M. St. Warszawy

w sprawie zachowania parkingu przy ul. Pieńkowskiego

Mieszkańcy z ul. Pieńkowskiego, Modzelewskiego, Niegocińskiej i Al. Lotników zwrócili się do Rady i Zarządu Dzielnicy Mokotów, o zachowanie parkingu w dotychczasowej lokalizacji i wstrzymanie sprzedaży terenu, na którym znajduje się parking.

Parking, przeciwko likwidacji którego protestują Mieszkańcy Służewca Fort, położony jest przy ul. Pieńkowskiego. Od ponad 44 lat służył głównie mieszkańcom zamieszkałym przy ul. Pieńkowskiego 4 i 5 oraz ul. Modzelewskiego 23 a także mieszkańcom z ul. Niegocińskiej i Al. Lotników. Umowy dzierżawy terenu były co trzy lata lub co rok przedłużane aż do czerwca bieżącego roku, kiedy to mieszkańcy spotkali się z odmową podpisania kolejnej umowy i dowiedzieli się, że władze miasta noszą się z zamiarem sprzedaży dzierżawionego przez nich terenu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren ten może być przeznaczony na usługi lub parking. Klub Radnych "Prawa i Sprawiedliwości" opowiada się za przeznaczeniem tego terenu pod parking. Za takim rozwiązaniem przemawia fakt, że na terenie Służewca Fort istnieje deficyt miejsc parkingowych, będący wynikiem zaniedbań z okresu PRL-u, jak również nie rozwiązania problemu parkingowego przez następujące później ponad 25 lat funkcjonowania samorządu warszawskiego. Nie rozwiązanie problemu braku miejsc parkingowych prowadzi do sytuacji, w której tereny zielone, chodniki i pasy jezdni są zastawiane samochodami. Organy samorządu terytorialnego powinny dbać o wspólnotę która go tworzy, a nie podejmować działania sprzeczne z jej wolą.

Za Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"

Remigiusz Grodecki
Witold Wasilewski

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2016 r.[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl